Právní ujednání

Právní ujednání

Název firmy: RoSo Trade s.r.o.

Sídlo společnosti:  Hornoměcholupská 663/141, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

Telefon: +420 720 696 690

E-mail:  info@rosocar.cz

IČO:  07211970

Registrována u soudu: spisová značka C 296785 vedená u Městského soudu v PrazePrávní informace

Úvod

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti RoSo Trade s.r.o., produktech a službách.


Identifikace

Tyto internetové stránky provozuje společnost RoSo Trade s.r.o. dále „provozovatel“. RoSo Trade s.r.o. je českou obchodní společností se sídlem Hornoměcholupská 663/141, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika, podnikající pod IČ: 07211970 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 296785.


Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se provozovatel bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídce, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímají jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány.

Tyto informace jsou obecné povahy a provozovatele ani členy autorizované sítě nezavazují a mohou být kdykoli ze strany provozovatelů jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a provozovatelé si vyhrazují právo tyto informace kdykoli změnit. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy).

Ceny vozidel či služeb uváděné na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter.

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemají provozovatelé, žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že provozovatel může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že provozovatel schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

Duševní vlastnictví

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem provozovatelů či k nim mají provozovatelé užívací práva na základě smluvních ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného provozovatele, ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv provozovatelů a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy tyto webové stránky.

V nabídce pouze
nehavarované vozy
Jasný původ (převážně
z České Republiky)
Skutečný a garantovaný
stav najetých kilometrů
Jasná a dohledatelná
servisní historie vozu